Kenmerken Jenaplan


Kernkwaliteiten

Een Jenaplanschool richt de omgeving zodanig in, dat het onderstaande mogelijk gemaakt wordt.

1. De Relatie van het kind met zichzelf

1.1 Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat zij zich competent kunnen voelen.
1.2 Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling.
1.3 Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen en moeten leren, wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken.
1.4 Kinderen leren te reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in gesprek te gaan.

Sleutelwoorden

Dialoog van het kind met zichzelf, uitgaan van verschillen, uitgaan van de kracht en kwaliteit van elk kind, recht om zich competent te voelen, recht op succeservaringen, werken met de zone van naastbije ontwikkeling, betekenisvol onderwijs, plezier in leren, werken met onderzoeksvaardigheden op basis van eigen vragen, autonomie, morele ontwikkeling.

2. De Relatie van het kind met de ander

2.1 Kinderen ontwikkelen zich in een leeftijdsheterogene stamgroep.
2.2 Kinderen leren samen te werken, hulp geven en ontvangen met andere kinderen en daarover te reflecteren.
2.3 Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen over het harmonieus samenleven in de stamgroep en school, opdat iedereen tot zijn recht komt en welbevinden kan ervaren.


 Kwaliteitscriteria

Binnen het Jenaplanonderwijs zijn kwaliteitscriteria geformuleerd waar elke Jenaplanschool zich aan zou kunnen, zou moeten, spiegelen.

• Een Jenaplanschool houdt rekening met de verschillen tussen kinderen.
• Op een Jenaplanschool leren kinderen van en met elkaar.
• Een Jenaplanschool houdt rekening met een totale ontwikkeling van kinderen.
• Een Jenaplanschool is ervaringsgericht.
• Een Jenaplanschool is een wereldoriënterende school.
• Een Jenaplanschool wil een leef- en werkgemeenschap zijn.
• Jenaplanonderwijs is zinzoekend onderwijs.